ΔΙΟΔΟΣ ΑΒΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: Περικλέους 21, GR – 15122 Μαρούσι

Τηλ. Επικοινωνίας: 2106121797, 2106129115, 2106129120

Fax: 2106121796